Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 284 Direnme Yasağı

CMK Madde 284, Türkiye’deki ceza muhakemesi sürecinde bölge adliye mahkemelerinin verdiği kararlara ve hükümlere karşı direnmenin veya herhangi bir kanun yolunun uygulanması hakkında bilgi verir. Madde 284’e göre, bölge adliye mahkemelerinin verdiği kararlar ve hükümlerine karşı direnme yasaktır ve bu kararlara ve hükümlere karşı herhangi bir kanun yolu uygulanamaz. İtiraz ve temyize ilişkin hükümler ise saklıdır.

Devam