Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 283 Sanık Lehine Başvurma Hâlinde Verilecek Hüküm

CMK Madde 283, Türkiye’deki ceza muhakemesi sürecinde sanık lehine yapılan istinaf başvuruları hakkında bilgi verir. Madde 283’e göre, eğer sanık lehine istinaf başvuru yapılmışsa, yeniden verilen hüküm önceki hükümle belirlenen cezadan daha ağır olamaz. Yani, sanık lehine yapılan istinaf başvurusu sonucunda verilecek hüküm önceki hükümle belirlenen cezadan daha yüksek olamaz.

Devam