Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 279 Dosya Üzerinde Ön İnceleme

CMK Madde 279, dosya üzerinde yapılan ön inceleme sürecinin sonuçlarını tanımlar. Madde 279(1) aşağıdaki seçeneklere göre karar verilir: a) Eğer dosyanın incelenmesi için yetkili olunmayan bir bölge adliye mahkemesi tarafından ele alındığı anlaşılırsa, dosya yetkili bir bölge adliye mahkemesine gönderilir. b) Eğer başvuru süresi içinde yapılmamış veya incelenmesi istenen karar bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan değilse veya başvuranın hakkı bulunmuyorsa, istinaf başvurusu reddedilir. Bu kararlar itiraz edilebilir.

Devam