Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 277 İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı

CMK Madde 277 hükmünce, İstinaf isteminin reddedilmeyen durumda, istemin bir örneği karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevap verme hakkına sahiptir. Sanık ise, cevabını zabıt kâtibine beyan ederek de verebilir. Cevap verildikten sonra veya belirli sürenin bittiği durumda, dava dosyası, bölge adliye mahkemesine gönderilir. Madde 262 ve 263 hükümleri de geçerlidir.

Devam