CMK Madde 231 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması HAGB Nedir ve HAGB Şartları Nelerdir? Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması HAGB İtiraz Dilekçesi Örneği

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Ceza Muhamakesi Kanunu madde 231’de düzenlenmiş olup sanık lehine uygulanan iki yıldan az hapis cezası veya adli para cezasına ilişkin mahkeme hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına imkan sağlayan bir muhakeme kurumudur

Devam

Aldatılan Eş Üçüncü Kişiye Manevi Tazminat Davası Açabilir Mi? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1482 Esas  2017/556 Karar

Davacı, resmi nikahlı eşinin davalı ile kendisini aldattığını, davalının kendisi ile evli olduğunu bildiği halde eşi ile ilişkiye girmesinin ve yaşadıkları çevrede eşi ile el ele gezmesinin kendisini toplum içinde küçük duruma düşürdüğünü, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu iddia ederek uğradığı manevi zararın ödetilmesi isteminde bulunmuştur

Devam

Annenin Soyadının Çocuğun Soyadı Olarak Değiştirilmesine İlişkin Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/1306 Esas 2018/4719 Karar sayılı ilamı

evlilik birliğinin sona ermesi ile kendisine velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirmesini engelleyici yasal bir düzenlemenin bulunmadığı

Devam

Çek Nedir? Çekin Zorunlu Şekil Unsurları Nelerdir? TTK madde 780, TTK madde 781

Çek bir ödeme aracı olan, ticari hayatta sık kullanan muhatap ve havale işlemlerini içeren, şekil şartlarının TTK m 780 ve 781’de düzenlenen kambiyo senedi olan nitelikli evraktır

Devam

Bono Nedir? Bononun Zorunlu ve Alternatif Şartları Nelerdir (TTK Madde 688, TTK Madde 689) ? Bono şartlarına ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 2017/714 E.  ,  2017/639 K. Sayılı Kararı

Bono; Keşideci ve lehtar arasında belirli şekil koşullarının varlığı halinde düzenlenen kambiyo senedidir. Bononun şekil ve geçerlilik koşulları TTK m688 ve 689’da düzenlenmiştir. Bonoda muhatap bulunmamaktadır. Bono emrine veya namına düzenlenebilir ancak hamiline düzenlenemez. Bono kanunen emrine düzenlenmiş sayılır.

Devam

Kambiyo Senedi Nedir?

Kambiyo Senedi Nedir? Sınırlı Sayı İlkesi (numerus clasus) Sebepten Soyut (Sebepten Mücerret) Olma İlkesi Özel Şekil Şartlarına Tabi OlmalarıKanunen Emre Yazılı Olmaları İmzaların İstiklali (Bağımsızlığı) İlkesi

Devam

Adli Kontrol Nedir? Cmk 109

Tutuklama tedbirinin uygulanmasının ağır olabileceği durumlarda daha hafif tedbirlerin uygulandığı muhakeme kurumu adli kontroldür

Devam

Kanun Yararına Bozma (CMK Madde 309) Nedir? Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Örneği

Cmk 309 Kanun yararına bozma nedir? Kimler, nereye ve nasıl yapabilir? Kanun yararına bozma dilekçe örneği

Devam

Taahhüdü İhlal, Kısmi Taahhüdün Geçerli Olduğu – Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2018/4480 E. 2018/9159 K.

taahhüt edilen alacak miktarı hususunda taraf iradelerinin birleştiği, icap ve kabulden oluşan ödeme anlaşmasının gerçekleştiği, bu sebeple taahhüdün geçerli olduğu anlaşılmakla

Devam

Elektronik tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Tebligatın önce veya sonra okunması tebliğ tarihini etkilemez. – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2019/623 E. 2020/9 K.

Elektronik tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Tebligatın önce veya sonra okunması tebliğ tarihini etkilemez. – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2019/623 E. 2020/9 K.

Devam