Evlilik Dışı Doğan Çocuğa Kimin Soyadı Verilir? Evlilik Dışı Çocuk Annenin Soyadını Alabilir Mi? Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Soybağı, Tanıma ve Babalık Hükmü. TMK MADDE 295, TMK MADDE 321

Evlilik birliği dışında doğan çocuğun velayeti anneye verilir ve doğrudan annenin soyadını alabilir. Ancak baba evlilik birliği olmamasına rağmen şartların varlığı ile tanıma yoluna başvurarak çocuğu nüfus kaydına alabilir ve soyadını verebilir. TMK madde 295 tanıma, tmk madde 321 soyadı

Devam

Annenin Soyadının Çocuğun Soyadı Olarak Değiştirilmesine İlişkin Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/1306 Esas 2018/4719 Karar sayılı ilamı

evlilik birliğinin sona ermesi ile kendisine velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirmesini engelleyici yasal bir düzenlemenin bulunmadığı

Devam

İcra ve İflas Kanununda Esaslı ve Uygulamayı Etkileyecek Birçok Esaslı Değişiklik Yapıldı

İİK icra iflas kanunu değişiklikleri. İcra Ve İflas Kanunu 30/11/2021’de 31675 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişikler İle Bir Çok Önemli Düzenlemede Değişikliğe Gidildi. Kanun değişiklerine dair yayımlanan metin şöyle İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Devam

Pandemi (Covid-19) Sebebi ile Açık Cezaevi İzinleri 31 Ocak 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı

Pandemi (Covid-19) Sebebi ile Açık Cezaevi İzinleri 31 Ocak 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı

Devam

Pandemi (Covid-19) Sebebi ile Açık Cezaevi İzinleri 30 Kasım 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Cezaevleri ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda; açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlülerin izinlerini dayanak 7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun‘un Geçici 9. maddesi kapsamında 30 Kasım 2021 tarine kadar uzatmıştır.

Devam

E-Duruşma 81 İlde Uygulanmaya Başladı

E-duruşma Nasıl Yapılır? E-duruşmayı kullanmak için avukatların UYAP Avukat Portalı’ndan e-duruşma talebi göndermeleri ve mahkemenin bu talebi kabul etmesi halinde avukatlar, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor

Devam

Otobüse binmek için aşı şart mı? 1 doz aşı olanlar şehirler arası otobüse binebilir mi? PCR testi neler için zorunlu?

2 doz aşı olanların ise e-nabız sisteminden aşı kartlarını çıkartmaları ve ulaşım öncesi yanında bulundurmaları yararlarına olacaktır.

Devam

Belediyelerin Cadde Üstü Yollardan Amacına Uygun Olmayarak Otopark Ücreti Alamayacağına Dair Emsal Danıştay Kararları

belediyece belirlenen cadde ve sokakların belirli kısımlarının otopark olarak işletilmesinin, yolların asıl kullanım amacını engelleyip engellemediği…

Devam

2021 AGİ Ücreti Ne Kadar? Yıllara Göre AGİ Ücreti , AGİ Asgari Ücrete Dahil mi? AGİ Dahil Asgari Ücret Ne Kadardır? AGİ Ücretinde Zamanaşımı Ne Kadardır?

Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni durumu, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre hesaplanarak toplam gelirinden düşürülerek vergi dışı tutulan sosyal bir ücrettir. 5615 sayılı ve 28.03.2017 kabul tarihli Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklik ile 01.01.2008 tarihinden itibaren AGİ zorunlu hale getirilmiştir. AGİ Ücreti zamanaşımı ise 5 yıldır. AGİ (Asgari Geçim İndirimi) asgari ücrete dahil olmayıp asgari ücret dahil asgari ücret miktarları (2021) ve yıllara göre AGİ ücret miktarlarına ilişkin tablolar aşağıda mevcuttur.

Devam