Mirasçılık Belgesi ( Veraset İlamı ) Dilekçe Örneği ve TMK madde 598

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır? Yasal mirasçılar Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru veya noterliklere başvurarak mirasçılık belgesini temin edebilirler. Mirasçılık belgesinin düzenlenmesi TMK m.598’de detaylı olarak düzenlenmiştir.

Devam

Kanun Yararına Bozma (CMK Madde 309) Nedir? Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Örneği

Cmk 309 Kanun yararına bozma nedir? Kimler, nereye ve nasıl yapabilir? Kanun yararına bozma dilekçe örneği

Devam

Maske Takmama Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Maskeyi bulundurmamaya ilişkin özel bir sebep varsa onun belirtiniz. Yok ise, yemek yeme sebebiyle ya da maskenin kopması veya maske bulunmadığı ve en yakın eczaneden temin edileceği bu sebeple maske takılmaması gibi sebepler belirtilebilir.

Devam

Reddi Miras Ne Zaman Yapılır? Reddi Miras ve Mirasın Hükmen Reddi? Reddi Miras Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir? Reddi Miras Dilekçe Örneği

Reddi Miras Ne Zaman Yapılır? Reddi Miras ve Mirasın Hükmen Reddi? Reddi Miras Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir? Reddi Miras Dilekçe Örneği

Devam

Mirasçılık Belgesinin Veraset İlamının İptali Dava Dilekçesi Örneği

Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……. Esas ……. Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptali için Sayın Mahkemenizde iş bu davayı açmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Nüfus kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi için açılan … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2021/….. Esas sayılı dosyasında dava açılmış ve derdesttir.

Devam

YAŞ DÜZELTİLME DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

BURSA ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ`NE Evde doğduğum için her hangi bir hastanede ya da doğum ebinde kaydım bulunmamaktadır. Görünümüm ve kemik yapım da iddiamızı açıkça doğrulayacaktır . Ayrıca mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek ortaya çıkacaktır .

Devam

YENİLEME DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ ve HMK Madde 150

Yukarıda bilgileri yazılı dava dosyamızın ……. günlü duruşmasında tarafların mazeretsiz katılamamaları sebebi ile dosyamız işlemden kaldırılmıştır ( müracaata bırakalmıştır). HMK m.150 gereği yasal süresi içerisinde davamızı yenileme talebinde bulunuyoruz.

Devam