Mernis Adresine Tebligat Kanunu Madde 21/2 Uyarınca Doğrudan Şerhli Tebligat Gönderilmesinin Yeterli Olduğu ve Normal Tebligat Çıkarılmasının Gerekmediği – Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı 2019/2E 2020/3K 20.11.2020 Karar Tarihi

21/2 Tebligat Yargıtay Kararı Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bilinen adresten farklı olması halinde: adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılması yeterli olup. öncelikle bu adrese normal bir tebligat çıkartılması gerekmemektedir

Devam

İcra ve İflas Kanununda Esaslı ve Uygulamayı Etkileyecek Birçok Esaslı Değişiklik Yapıldı

İİK icra iflas kanunu değişiklikleri. İcra Ve İflas Kanunu 30/11/2021’de 31675 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişikler İle Bir Çok Önemli Düzenlemede Değişikliğe Gidildi. Kanun değişiklerine dair yayımlanan metin şöyle İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Devam

Pandemi (Covid-19) Sebebi ile Açık Cezaevi İzinleri 31 Ocak 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı

Pandemi (Covid-19) Sebebi ile Açık Cezaevi İzinleri 31 Ocak 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı

Devam