Çek Nedir? Çekin Zorunlu Şekil Unsurları Nelerdir? TTK madde 780, TTK madde 781

Çek bir ödeme aracı olan, ticari hayatta sık kullanan muhatap ve havale işlemlerini içeren, şekil şartlarının TTK m 780 ve 781’de düzenlenen kambiyo senedi olan nitelikli evraktır

Devam

Otobüse binmek için aşı şart mı? 1 doz aşı olanlar şehirler arası otobüse binebilir mi? PCR testi neler için zorunlu?

2 doz aşı olanların ise e-nabız sisteminden aşı kartlarını çıkartmaları ve ulaşım öncesi yanında bulundurmaları yararlarına olacaktır.

Devam

Bono Nedir? Bononun Zorunlu ve Alternatif Şartları Nelerdir (TTK Madde 688, TTK Madde 689) ? Bono şartlarına ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 2017/714 E.  ,  2017/639 K. Sayılı Kararı

Bono; Keşideci ve lehtar arasında belirli şekil koşullarının varlığı halinde düzenlenen kambiyo senedidir. Bononun şekil ve geçerlilik koşulları TTK m688 ve 689’da düzenlenmiştir. Bonoda muhatap bulunmamaktadır. Bono emrine veya namına düzenlenebilir ancak hamiline düzenlenemez. Bono kanunen emrine düzenlenmiş sayılır.

Devam