Yoksulluk Nafakasının İştirak Nafakasının Kaldırılması veya İndirilmesinde hakim tarafından nafakanın kaldırılması veya indirilmesinde TMK m.4 gereği hakkaniyete göre yapılması gerektiğine ilişkin Yargıtay kararları

boşanma kararından sonra davacının mal varlığında ve gelirinde bir azalma olup olmadığı detaylı şekilde araştırılarak, azalma var ise bunun kararlaştırılan nafaka miktarını ödemede ne ölçüde etkisi bulunduğu tartışılarak davasında, anlaşma protokolüne göre müşterek çocuk için aylık 2.500 TL nafakaya hükmedildiği anlaşılmaktadır. Sözleşme yapıldığında karşılıklı edimler arasındaki denge sonradan, şartların olağanüstü değişmesiyle taraflardan biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulmuşsa, taraflar artık o akitle bağlı tutulamazlar, değişen bu koşullar karşısında Medeni Yasanın 2.maddesinden yararlanarak sözleşmenin yeniden düzenlenmesini mahkemeden isteyebilirler

Devam

Maske Takmama Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Maskeyi bulundurmamaya ilişkin özel bir sebep varsa onun belirtiniz. Yok ise, yemek yeme sebebiyle ya da maskenin kopması veya maske bulunmadığı ve en yakın eczaneden temin edileceği bu sebeple maske takılmaması gibi sebepler belirtilebilir.

Devam