Takipsiz Kalan İcra Dosyasının Yenilenmesi Halinde Yenileme Emri veya Yeniden Ödeme Emri Gönderilmesine Gerek Yoktur – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1147 E. 2017/1304 K. – Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2008/18334 E. 2008/21803 K.

alacaklı yenileme talebinde bulunmaksızın doğrudan haciz isteyebilir.
Hal böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken yanılgılı gerekçe ile önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Devam

2021 AGİ Ücreti Ne Kadar? Yıllara Göre AGİ Ücreti , AGİ Asgari Ücrete Dahil mi? AGİ Dahil Asgari Ücret Ne Kadardır? AGİ Ücretinde Zamanaşımı Ne Kadardır?

Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni durumu, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre hesaplanarak toplam gelirinden düşürülerek vergi dışı tutulan sosyal bir ücrettir. 5615 sayılı ve 28.03.2017 kabul tarihli Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklik ile 01.01.2008 tarihinden itibaren AGİ zorunlu hale getirilmiştir. AGİ Ücreti zamanaşımı ise 5 yıldır. AGİ (Asgari Geçim İndirimi) asgari ücrete dahil olmayıp asgari ücret dahil asgari ücret miktarları (2021) ve yıllara göre AGİ ücret miktarlarına ilişkin tablolar aşağıda mevcuttur.

Devam

Taahhüdü İhlal, Kısmi Taahhüdün Geçerli Olduğu – Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2018/4480 E. 2018/9159 K.

taahhüt edilen alacak miktarı hususunda taraf iradelerinin birleştiği, icap ve kabulden oluşan ödeme anlaşmasının gerçekleştiği, bu sebeple taahhüdün geçerli olduğu anlaşılmakla

Devam

Avukat yargı mensubudur. Haciz işleminin engellenmesi, yargı görevini yaptırmamak için direnme suçunu oluşturur – Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2016/1419 E. 2020/38 K

avukata karşı gerçekleştirilen eylemler nedeniyle TCK’nın 265. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan görevi yaptırmamak için direnme suçunun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesine ilişkin cezayı ağırlaştıran nitelikli hâlin uygulanma koşulunun gerçekleştiği ve sanıkların eylemlerinin

Devam

Reddi Miras Ne Zaman Yapılır? Reddi Miras ve Mirasın Hükmen Reddi? Reddi Miras Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir? Reddi Miras Dilekçe Örneği

Reddi Miras Ne Zaman Yapılır? Reddi Miras ve Mirasın Hükmen Reddi? Reddi Miras Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir? Reddi Miras Dilekçe Örneği

Devam

Düğünde Erkeğe Takılan Kadına Özgü Olmayan Takılar Erkeğe Aittir – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1040 E. 2020/240 K.

Yukarıda bahsedilen düzenlemelerden hareket edildiğinde, ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer. Olağan olan kadına özgü ziynet eşyalarının kadın eşin himayesinde bulunmasıdır. Bunun aksini iddia eden kadın eş iddiasını ispatla mükelleftir. Ziynet eşyası davasında dava konusu altınların varlığı ve bu altınların kadın eşte olmadığı şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatlanmalıdır.

Devam

Düğünde Takılan Takılar Kadına Aittir – Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/17067 E 2017/10312 K

Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı kabul edilir

Devam