Denetimli Serbestlik İmza İhlali Dilekçe Örneği ve CMK Madde 109 Adli Kontrol Hükümleri

Denetimli Serbestlik İmza İhlali Dilekçe Örneği – İmza ihlali sebebiyle itiraz dilekçesi nere verilir? ……CMK ‘nun 109/3-b maddesi uyarınca (belirli yerlere başvurmak) adli kontrol uygulanmasına karar verilmiştir…

Devam

Nişan Bozma Sonrası Oluşan Doğal Üzüntü İçin Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği – Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2020/473E. 2020/2316K.

Nişan Bozma Sonrası Oluşan Doğal Üzüntü İçin Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği Emsal Yargıtay Kararı 3. Hukuk Dairesi 2020/473E. 2020/2316K.

Devam

Beraat Eden Her Sanık İçin Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Takdir Edilir – Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2019/33104 E. 2019/13267 K.

Bir avukatın aynı dosyada birden fazla sanığı temsil etmesi ve temsil ettiği sanıkların beraat etmesi halinde tek vekalet ücretine mi yoksa beraat eden sanık adedince mi vekalet ücretine hükmedileceği hakkında emsal yargıtay kararı

Devam

Mazeret Dilekçesi Örneği

Hukuk ve Ceza Mahkemesi Mazeret Dilekçesi Örneği – duruşmalarım bulunması ve mesleki mazeretlerimden dolayı katılamayacağım

Devam